Chci voucher 1+1
Skip to content

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti HOPI CEE FISH HUB s.r.o., se sídlem Pražská 673, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 06617883, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40659 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název restaurace
 • Adresa restaurace
 • Odkaz na web
 • E-mail
 • Telefon
 •  Dodavatel
 •  IČO

 

2. Výše vypsané údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem komunikace a administrativy festivalu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti lfeuvre@hopifishhub.eu, HOPI CEE FISH HUB, Zděbradská 74, 251 01 Říčany u Prahy

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru LUCZI DESIGNE s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.